650W EU Mỹ PG8018LCD Có Thể Điều Chỉnh Điện Tử Nhiệt Nóng Súng Hút Thiếc Loại Bộ Hàn IC SMD BGA + Tặng Đầu Vòi 650W Quạt Thổi Gió Nóng

USD 28.70

Description

650W EU Mỹ PG8018LCD Có Thể Điều Chỉnh Điện Tử Nhiệt Nóng Súng Hút Thiếc Loại Bộ Hàn IC SMD BGA + Tặng Đầu Vòi 650W Quạt Thổi Gió Nóng


Featured Image Featured Image Featured Image Featured Image Featured Image Featured Image