EU220V/US110V 650W Màn Hình LCD Có Thể Điều Chỉnh Điện Tử Nhiệt Nóng Súng Hút Thiếc Loại Bộ Hàn IC SMD BGA + Tặng Đầu Vòi 8018LCD 8858

USD 32.29

Description

EU220V/US110V 650W Màn Hình LCD Có Thể Điều Chỉnh Điện Tử Nhiệt Nóng Súng Hút Thiếc Loại Bộ Hàn IC SMD BGA + Tặng Đầu Vòi 8018LCD 8858


Featured Image Featured Image Featured Image Featured Image